CO2minder: DE ORGANISATIE      
  Algemeen
CO2minder is een initiatief van Jo Aendenroomer. Hij vond in zijn netwerk vele enthousiaste specialisten die begaan zijn met de gevolgen van CO2 uitstoot voor onze planeet.


Organisatorisch perspectief
Het algemene gevoel van hemzelf en van deze specialisten is dat in de praktijk het CO2-probleem te veel vanuit een technisch perspectief aandacht krijgt. Hij kwam samen met zijn associates al snel tot de ontdekking, dat wil de reductie van CO2-uitstoot succesvol worden aangepakt, er iets gedaan moet worden aan de organisatorische aanpak van het probleem. Een goed voorbeeld daarvan is het voeren van regie. Hij had al in vele projecten in het bedrijfsleven en bij de overheid gezien dat het al dan niet slagen van een project sterk afhangt van een goede organisatorische aanpak. Dit is nu precies de kern van waar CO2minder voor staat: het zorgen dat de juiste goed opgeleide en ervaren specialisten zich bezig houden met ieder facet van het tot stand komen van een ontwikkeld concept.


Succes
In zijn loopbaan heeft Jo Aendenroomer vaak ervaren hoe belangrijk het is dat je met opdrachtgevers een resultaat afspreekt en je er vervolgens voor zorgt dat dit resultaat er ook werkelijk komt. Hij heeft daarom vele specialisten aan zich gebonden voor CO2minder. Juist specialisten met uiteenlopende kennis- en ervaringsgebieden, zoals automatisering, financieel, bedrijfseconomisch, energietechnisch, juridisch, innovatie, projectmanagement. Hoewel er bij hem en zijn associates veel technische kennis rond het CO2-probleem bestaat, ligt het accent op organisatorische kennis en vaardigheden. Hierdoor is CO2minder in staat om in het gehele traject van concept tot realisatie een rol te spelen.