CO2minder: DE ASSOCIATES      
  Associates
Jo Aendenroomer heeft specialisten op allerlei vakgebieden om zich heen verzameld. Een aantal van hen hebben een eigen bedrijf. Op deze pagina geven we hen de kans om zich te presenteren. Voor we de presentaties van de associates geven, beginnen we met de presentatie van Jo Aendenroomer zelf.


Jo Aendenroomer

foto van Jo Aendenroomer
Jo is ingenieur. Hij heeft technische bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit van Eindhoven. Zijn speciale vaardigheden zijn verandermanagement, architectuurvraagstukken met betrekking tot veranderingen, werken onder architectuur, inrichting van de informatievoorziening, bedrijfskundige vraagstukken en het rekenen aan energievraagstukken. Wat dit laatste betreft, deed hij projecten op het gebied van warmte-krachtkoppeling, stortgaswinning en biobrandstoffen. Jo is medeoprichter van 'Aendenroomer, van Ierssel & Associates Business Architects B.V.'. Hij is ook medeoprichter van 'JM2 Software B.V.'.Marco Schmitz

foto van Marco Schmitz
Marco is register makelaar taxateur. Hij is daarnaast assurantiebemiddelaar, hypotheekadviseur, beleidsadviseur, en manager. Hij heeft ruime ervaring in zijn vakgebied. Hij heeft zijn kennis en ervaring gebruikt vanuit meer invalshoeken. Zo heeft hij gewerkt voor makelaardijen, assurantiekantoren, een gemeente en een bedrijf voor het beheren van onroerend goed. Hij is inhoudelijk bezig geweest en hij heeft leiding gegeven.Ton de Rooij

foto van Ton de Rooij
Ton de Rooij is bedrijfseconoom. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij adviseert, is vakinhoudelijk bezig, schrijft boeken en verzorgt cursussen. Hij heeft een eigen bedrijf, namelijk ADVICOM B.V.
ADVICOM geeft organisatieadviezen en adviezen op het gebied van informatiearchitectuur en informatiemanagement. Verder is ADVICOM opleider op het gebied van requirements specificatie, datamodeling, modelleren van bedrijfsprocessen, database technologie en -ontwerp, business intelligence en data warehouses, en SQL.