CONCEPTEN ONTWIKKELEN      
  Concepten
Het werk van CO2minder begint bij het bedenken van een bruikbaar concept. Met een concept bedoelen we dat we voor een organisatie uitdenken, hoe het komen tot reductie van CO2 uitstoot in deze organisatie vorm kan krijgen. Dit begint met het in kaart brengen van waar de organisatie voor staat en waar de kansen liggen voor de reductie van CO2 uitstoot.

De stappen, die hierbij doorlopen worden, zijn: detailstappen ontwikkelen concept
Innovatie
Dit ligt dichtbij innovatie. Innovatie is echter meestal gericht op de bestaande producten en diensten van de organisatie. Wij richten ons ook op wat de organisatie los van de bestaande producten en diensten kan doen. Toch kunnen we bij het komen tot concepten vele facetten van een aanpak voor innovatie gebruiken. De innovatieaanpak die we verwerkt hebben in onze aanpak is de methode VOORT van Gijs van Wulfen.


Maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO)
Reductie van CO2 uitstoot past goed bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vooral de grotere organisaties besteden hieraan veel aandacht. Dit is terug te zien in hun jaarrekeningen. Een door ons ontwikkeld concept kan op vele manieren bijdragen aan het streven van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de organisatie. Bijvoorbeeld door minder fossiele brandstoffen te gebruiken, meer werkgelegenheid te scheppen, minder vervuilende uitstoot te produceren.