REALISATIE CONCEPTEN      
  Realisatie
Met concepten en regie alleen ben je er nog niet. Een hele belangrijke fase is het realiseren van een concept. De regie loopt dan nog door, maar er is ook sprake van projectmanagement. In de meeste gevallen gaat het bij een concept om iets wat nieuw is en buiten het al bestaande bedrijfsproces staat. Daardoor moet er bij de realisatie veel gebeuren: aanschaffen productiemiddelen, uitzetten communicatieplan, opleiden personeel, inkoop van de nodige materialen, uitrollen van het concept, opzetten van een onderhoudsorganisatie, enzovoort.

De stappen, die hierbij doorlopen worden, zijn: diagram stappenplan realisatie concept
CO2minder
Deels zullen nieuwe gespecialiseerde mensen de realisatie oppakken. Er moet echter ook een borging zijn met het voortraject. Daarin is veel kennis en ervaring opgedaan. Die mag niet verloren gaan tijdens de realisatiefase. CO2minder zal daarom ook betrokken zijn in de realisatiefase, deels in de uitvoering, deels ook zoals een architect in de gaten houdt of hetgeen ontworpen is ook wel echt ontstaat.


Resultaat
Door het betrokken zijn in alle fasen is het mogelijk afspraken te maken over het bereiken van een voor concept vooraf overeengekomen resultaat. Voor CO2minder betekent het de kans om het concept geheel gerealiseerd te krijgen en om op een goede manier te borgen, dat de feedback die ontstaat in zowel de regiefase als in de realisatiefase, omgezet wordt in het verbeteren van het concept.