VOEREN VAN REGIE OM CONCEPTEN TE REALISEREN      
  Waarom regie nodig is
Essentieel in onze aanpak is het voeren van de regie. We realiseren ons dat er pas sprake is van succesvol omgaan met concepten als we in staat zijn de concepten werkelijkheid te laten worden. Obstakel is hierbij dat de organisatie meestal niet ingericht is om met het ontwikkelde concept om te gaan. Het management is er niet op ingericht, het werk zelf (productie, werkstromen, helpdesk, onderhoud, enzovoort) niet, de productiemiddelen niet, de communicatie niet, en ga zo maar door.

Bij het voeren van regie zetten we een regiebureau op. De stappen, die hierbij doorlopen worden, zijn: diagram van de regiestappen
Regie door CO2minder
Er moet dus een proces op gang komen in de organisatie om het ontwikkelde concept geaccepteerd te krijgen, en ingebed te krijgen in wat de organisatie doet. Het moet voor iedereen in de organisatie voelen of het heel normaal is dat de organisatie daar mee bezig is. Hiervoor kan CO2minder de regie in handen nemen of helpen ondersteunen. Bij regie komt het aan op de juiste mensen op de juiste lijn te krijgen, momentum te krijgen in het veranderingsproces dat nodig is, en de hele infrastructuur op te zetten, waardoor continu´teit ontstaat gedurende een langere periode. Hier richt CO2minder zich minder op de techniek en juist meer op de organisatie.